CA | DA | DE | EN | ES | FI | FR | IT | NL | NO | PT | RU | SV

Kyero.com integritetspolicy

Uppdaterad 11-02-2022

Relaterat: användarvillkor | cookie politik | återbetalningspolicy

Vi förstår att du bryr dig om hur information om dig används, lagras och delas, och vi är tacksamma för att du gett oss förtroendet att använda dina personuppgifter på ett proportionerligt och försiktigt sätt.

Vi inser och samtycker att dina personuppgifter ska hanteras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Genom att använda Kyero.com samtycker du till insamling och användning av personuppgifter i enlighet med denna policy.

I så stor utsträckning som möjligt ska vi tillse att data:

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster måste vi be om ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter när detta är nödvändigt. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst.

Denna policy gäller www.kyero.com och övrig interaktion du har med oss. Om du inte samtycker till villkoren ber vi dig avstå från att använda våra tjänster.

Vilka är vi?

Kyero.com, www.kyero.com, eller Kyero är hemsidan och det kommersiella namnet för Portal 47 Limited, ett företag registrerat i Storbritannien som agerar personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde i förhållande till dina uppgifter. Vår adress är Suite 157, 3 Edgar Buildings, George Street, Bath, BA1 2FJ, England (EU momsnummer GB974515005).

Kyero.com är inte en fastighetsmäklare, vi tillhandahåller hemsidan www.kyero.com. Vi driver hemsidan för att marknadsföra individuella mäklares och företags (annonsörers) fastigheter och tjänster, för att koppla samman dig med annonsörerna. Annonsörerna kan ha sina egna integritetspolicyer som du bör ta en titt på.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Personuppgifter

I samband med att du använder Kyero.com kan vi begära att du förser oss med vissa uppgifter som kan användas för att identifiera dig. Det kan röra sig om, men är inte begränsat till:

Spårningsdata

Likt merparten andra hemsidor samlar vi in vissa uppgifter automatiskt. Det kan bland annat röra sig om:

IP-adresser, enhets- och webbläsarversioner, internetleverantör, hänvisande/lämnade sidor, sidorna du besökta sidor, operativsystem, datum-/tidsstämplar, och/eller annan data för att analysera trender och administrera hemsidan.

Kyero använder cookies eller liknande tekniker för att analysera trender, spåra rörelser runt på hemsidan, samt för att samla in demografiska uppgifter om vår användarbas. Du kan kontrollera bruket av cookies via webbläsaren, men om du väljer att inaktivera cookies kan det begränsa din förmåga att använda vissa funktioner på hemsidan. Vänligen se vår Cookie-policy för mer information om hur vi använder dessa teknologier.

Ytterligare data

Andra data som skickas till våra hemsidor, såsom om du deltar i en enkät, ansöker om jobb, begär hjälp, interagerar med våra konton på sociala medier eller på annat vis kommunicerar med Kyero, kan också komma att sparas.

Ingen är skyldig att ange Ytterligare data. Däremot är det möjligt att du inte kommer att kunna använda vissa funktioner på Kyero.com om du inte gör det.

Sammanställda data

Vi kan också samla in, använda och dela sammanställda data. Med sammanställda data menar vi data på hög nivå som extraherats, sammanställts eller härletts från dina personliga data men som inte i sig är personliga data eftersom de är anonymiserade och inte kan avslöja din identitet. Det innehåller vanligtvis, men är inte begränsad till, statistiska eller demografiska data, och den hjälper oss att bättre förstå hur kunder interagerar med vår verksamhet. Om sammanställda data någonsin används i kombination med dina personliga data och blir identifierbara kommer de att behandlas i enlighet med denna policy.

Hur använder vi uppgifterna vi får?

Med tredje part

När du gör en förfrågan via Kyero.com skickar vi vidare din förfrågan och delar dina uppgifter med mäklaren som lagt ut fastigheten.

Med tjänsteleverantörer

Vi kan dela dina uppgifter med tredje part som tillhandahåller tjänster å våra vägnar för att underlätta vår affärsverksamhet. Sådana företag får endast lov att använda dina personuppgifter då det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla oss sådana tjänster. Bland dessa tjänster ingår bland annat:

Med myndigheter

I vissa situationer kan vi behöva uppge kontoinformation och andra personuppgifter för att efterleva lagar, för att säkra efterlevnad av våra användningsvillkor och andra avtal eller för att värna Kyero.coms, våra användares och andra parters rättigheter, egendom och säkerhet. Detta innefattar inte försäljning, uthyrning, delning eller uppgivande av personligen identifierbar information i kommersiellt syfte på något annat sätt än de som finns beskrivna i denna policy.

Vilka uppgifter sparar vi?

Vi sparar dina uppgifter på säkra servrar som tillhandahålls av våra tjänstepartners och kommer att förvara dina personuppgifter på våra system så länge det behövs för den relevanta aktiviteten.

Kyero kan behålla Person-, Spårnings- eller Ytterligare uppgifter om dig så länge det krävs för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Detta kan innefatta att behålla information efter att du har inaktiverat ditt konto under den tid som krävs för att vi ska kunna värna våra affärsintressen, genomföra revisioner, efterleva (och visa på efterlevnad av) lagstadgade krav, lösa dispyter och säkra efterlevnad av våra avtal.

Att skicka information över internet är av naturen inte helt säkert, och vi kan inte garantera dina uppgifters säkerhet i samband med att de skickas. Vi har procedurer och säkerhetsfunktioner på plats för att hålla dina uppgifter säkra när vi fått dem.

Dina rättigheter

Dina rättigheter kommer att respekteras och vi kommer att agera utan dröjsmål om du väljer att utnyttja dina rättigheter. Du har följande rättigheter:

Vi kommer att vidta rimliga åtgärder i förhållande till vår lagstadgade skyldighet att förse dig med, rätta eller radera personuppgifter om dig vid behov. Vänligen skicka sådan begäran med hjälp av detta formulär eller skicka ett e-postmeddelande till privacy@kyero.com

Vänligen observera att vi kan komma att be dig verifiera din identitet innan vi besvarar en sådan begäran.

Åldersbegränsningar

I den utsträckning det är otillåtet enligt tillämplig lagstiftning kommer Kyero.com inte att erbjuda sina tjänster till personer som är yngre än 16 å. Om du får reda på att någon som är yngre än 16 har försett oss med olagliga personuppgifter ber vi dig vänligen kontakta oss för att vi ska kunna radera sådana uppgifter.

Ändring av denna policy

Denna policy kan komma att uppdateras då och då, varför det kan vara bra om du kontrollerar den varje gång du ska skicka personuppgifter till Kyero.com. Datum för den senaste uppdateringen kommer att synas på denna sida. Om du inte samtycker till ändringarna ber vi dig sluta använda hemsidan och låta bli att skicka personuppgifter till den. Om en större uppdatering av policyn sker kommer vi att informera om detta, exempelvis via e-post.

Datainspektionen

I enlighet med tillämplig lagstiftning har du rätt att skicka klagomål till din lokala myndighet med ansvar för dataskydd (Datainspektionen i Sverige) eller till Information Commissioner’s Office (ICO), vilket är tillsynsorganet för Kyero.com inom den Europeiska Unionen:

Information Commissioner's Office Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF Tel: +44 1625 545 745 E-post: casework@ico.org.uk

Kontakta Kyero.com

Om du har några frågor kring integritet hos Kyero.com ber vi dig öppna en supportticket eller skriva till privacy@kyero.com, sedan svarar vi så fort vi kan.