CA | DA | DE | EN | ES | FI | FR | IT | NL | NO | PT | RU | SV

Kyero.com Privacyverklaring

Bijgewerkt op 11-02-2022

Verwant: gebruiksvoorwaarden | cookie policy | restitutiebeleid

We weten dat u geeft om de manier waarop informatie over u wordt gebruikt, opgeslagen en gedeeld en we waarderen uw vertrouwen dat wij dit zorgvuldig en verstandig doen

We erkennen en zijn het er mee eens dat al uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt volgens alle geldende gegevensbeschermingswetten. Door Kyero.com te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruik van informatie in overeenstemming met deze verklaring.

Voor zover het redelijkerwijs mogelijk is, zorgen wij ervoor dat alle gegevens:

Om onze diensten te kunnen uitvoeren, vragen wij uw toestemming om uw gegevens te verwerken indien nodig en u heeft het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Deze verklaring is van toepassing op kyero.com en andere interacties die u mogelijkerwijs met ons heeft. Indien u het niet eens bent met de voorwaarden, bezoek of gebruik onze diensten dan niet.

Wie zijn we?

Kyero.com, www.kyero.com, of Kyero is de website of de commerciële naam van Portal 47 Limited, een in het VK geregistreerd bedrijf dat als een beheerder of verwerker van uw informatie dienst doet. Ons adres is Suite 157, 3 Edgar Buildings, George Street, Bath, BA1 2FJ, Engeland (EU BTW geregistreerd als GB974515005).

Kyero.com is geen makelaar, we zijn de providers van de website www.kyero.com. We runnen deze site om het vastgoed en de diensten van afzonderlijke makelaars of bedrijven (adverteerders) te promoten, om de verbinding tussen u en de adverteerders te zijn, welke hun eigen privacyverklaringen kunnen hebben waar u ook naar dient te kijken.

Welke informatie verzamelen we?

Persoonlijke gegevens

Wanneer u Kyero.com gebruikt, kunnen we u mogelijk vragen om ons van bepaalde persoon-identificerende informatie te voorzien, die het volgende kan bevatten, maar niet beperkt is tot:

Traceergegevens

Zoals de meeste websites verzamelen wij ook automatisch informatie. Deze informatie kan het volgende bevatten:

Internet protocol (IP-) adressen, apparaat- en browsertype, Internet service provider (ISP), geraadpleegde/verlaten pagina's, de pagina's die op onze site zijn bekeken, besturingssysteem, datum-/tijdmarkeringen, en/of andere gegevens om trends te analyseren en de site te beheren.

Kyero maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën om trends te analyseren, activiteiten op de website te volgen en om demografische informatie over onze gebruikersgroep te verzamelen. U kunt het gebruik van cookies op browserniveau instellen, maar indien u ervoor kiest cookies uit te schakelen, kan dit uw gebruik van bepaalde aspecten of functies van onze website of dienst beperken. Voor aanvullende details over hoe wij deze technologieën gebruiken, zie ons Cookiebeleid.

Aanvullende gegevens

Andere gegevens die aan onze websites zijn overgedragen, zoals het meewerken aan een enquête, het solliciteren op een vacature, het vragen van ondersteuning, het contact via onze social media accounts of het anderszins communiceren met Kyero kan ook worden opgeslagen.

Niemand is op welke manier dan ook verplicht om aanvullende gegevens te verstrekken. Desalniettemin kan het mogelijk zijn dat u geen gebruik kunt maken van een aantal functionaliteiten op Kyero.com.

Samengevoegde gegevens

We kunnen ook samengevoegde gegevens verzamelen, gebruiken en delen. Met samengevoegde gegevens bedoelen we gegevens op hoog niveau die zijn geëxtraheerd, samengevoegd of afgeleid van je persoonlijke gegevens, maar die op zichzelf geen persoonlijke gegevens zijn omdat ze geanonimiseerd zijn en je identiteit niet kunnen onthullen. Hiertoe behoren gewoonlijk, maar ze zijn niet beperkt tot, statistische of demografische gegevens. Ze helpen ons de wisselwerking tussen onze klanten en ons bedrijf beter te begrijpen. Indien samengevoegde gegevens ooit in combinatie met je persoonlijke gegevens worden gebruikt en identificeerbaar worden, zullen ze worden behandeld in overeenstemming met dit beleid.

Hoe gebruiken we de ontvangen gegevens?

Met Derden

Wanneer u een aanvraag doet op Kyero.com, sturen we u dat verzoek en delen we uw informatie met de makelaar die het vastgoed aanbiedt.

Met Dienstverleners

We kunnen uw informatie met derden delen die diensten namens ons leveren om ons met onze zakelijke activiteiten te ondersteunen. Deze bedrijven hebben toestemming om uw persoonlijke informatie alleen te gebruiken wanneer dat noodzakelijk is om deze diensten aan ons te verlenen, waarbij deze diensten de volgende kunnen zijn:

Met Overheidsinstanties

In bepaalde situaties kunnen we genoodzaakt zijn om een account en andere persoonlijke informatie vrij te geven om de wet na te leven, om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten te handhaven of toe te passen of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Kyero.com, van onze gebruikers of van anderen te beschermen. Hier valt geen verkoop, verhuur, delen of anderszins openbaren van persoon-identificerende informatie voor commerciële doeleinden onder anders dan die in deze voorwaarden zijn gesteld.

Welke gegevens slaan we op?

We slaan gegevens op beveiligde servers op die onze servicepartners geleverd hebben en zullen uw persoonlijke informatie in onze systemen opslaan zolang nodig voor de betreffende activiteit.

Kyero kan Persoonlijke, Traceergegevens of Extra gegevens met betrekking tot u zolang als nodig bewaren voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring. Dit kan gaan om het bewaren van informatie nadat u uw account heeft gedeactiveerd gedurende de tijd die nodig is om rechtmatige zakelijke belangen te verrichten, audits uit te voeren, het naleven van (en naleving aantonen van) wettelijke verplichtingen, het beslechten van geschillen en het handhaven van onze overeenkomsten.

Het versturen van informatie via het internet is over het algemeen niet volledig veilig en we kunnen de veiligheid van uw gegevens tijdens de versturing ervan niet garanderen. Wij hebben procedures en er zijn veiligheidsfunctionaliteiten aanwezig om uw gegevens te beveiligen op het moment dat wij deze ontvangen.

Uw rechten

Uw rechten worden gerespecteerd en in praktijk gebracht wanneer ze worden aangevoerd, deze rechten zijn de volgende:

We zullen redelijke inspanningen leveren in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen om persoonlijke informatie over u, indien noodzakelijk, te verschaffen, corrigeren of verwijderen. Gebruik voor die verzoeken dit formulier of e-mail naar privacy@kyero.com

Wees erop bedacht dat wij u voorafgaand aan zulke verzoeken kunnen vragen uw identiteit te verifiëren.

Leeftijdsbeperkingen

Voor zover door de toepasselijke wetgeving verboden biedt Kyero.com onze diensten niet aan eenieder die jonger dan 16 jaar is aan. Wanneer u merkt dat iemand jonger dan 16 ons onrechtmatig van persoonlijke gegevens heeft voorzien, neem dan contact met ons op en we zullen die informatie verwijderen.

Veranderingen in deze verklaring

Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden geüpdatet, derhalve wilt u dit mogelijk iedere keer dat u persoonlijke informatie bij Kyero.com aanlevert nagaan. De datum van de meest recente herzieningen zullen op deze pagina verschijnen. Indien u het niet eens bent met deze veranderingen, staak dan het gebruik van en het verschaffen van persoonlijke informatie aan deze website. Indien er materiële wijzigingen aan de verklaring plaatsvinden, zullen wij een duidelijkere melding geven, zoals een bericht met de veranderingen via e-mail.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Onderhavig aan toepasselijke wetgeving, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit of bij de Information Commissioner’s Office (ICO), welke de toezichthoudende autoriteit is van Kyero.com in de Europese Unie:

Information Commissioner's Office Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF Tel: +44 303 123 1113 (lokaal tarief) of +44 1625 545 745 (nationaal tarief) E-mail: casework@ico.org.uk

Contact opnemen met Kyero.com

Indien u zich zorgen maakt over de privacy bij Kyero.com, maak dan een support ticket aan of e-mail privacy@kyero.com en wij proberen het op te lossen.