Kyero.com Refusjonspolicy - oppdatert 21-3-2018

Relatert: personvernpolicy | vilkår for bruk | informasjonskapsler

Denne refusjonspolicyen gjelder for annonseringsprodukter eller -tjenester kjøpt fra Kyero.com

Vi håper at du vil bli fornøyd med tjenesten du mottar fra Kyero.com. Hvis du av en eller annen grunn ikke er det, vennligst kontakt oss så snart som mulig, så vil vi gjøre vårt ytterste for å rette opp situasjonen.

Dersom beskrivende produkt- eller tjenesteinformasjon på Kyero.com er unøyaktig eller vi ikke leverer tjenesten eller produktet som beskrevet, refunderer vi deg i henhold til den opprinnelige betalingsmåten. Vi vil refundere en sum som er lik den ubrukte delen av en hvilken som helst tjeneste som er kjøpt, minus eventuell perioderelatert rabatt. For eksempel, hvis det er foretatt kjøp av en årlig tjeneste og refusjon blir forespurt umiddelbart, vil vi refundere hele beløpet med en gang. Hvis refusjon blir forespurt etter 1 måned, refunderer vi hele beløpet minus normalprisen for en månedlig kontrakt for denne tjenesten.

Vær oppmerksom på at vi ikke refunderer noen forhåndsbetalte annonseringsutgifter annet enn av grunner der Kyero.com har gitt en uriktig fremstilling eller feillevert et produkt eller en tjeneste.

Kontakt Kyero.com