Kyero.com verkoopvoorwaarden gebruik

Bijgewerkt op 26-08-2015

Verwant: Privacybeleid | Cookie policy

U zijn toegang tot de website Kyero.com en aankoop van producten of diensten onderworpen aan de voorwaarden uiteengezet op deze pagina verleend.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website Kyero.com. Door het gebruik van de website Kyero.com geeft u uw akkoord te worden gebonden door deze voorwaarden. Bovendien, wanneer u alle huidige of toekomstige Kyero.com service gebruikt, zal u ook onderworpen de richtsnoeren en de voorwaarden voor die service.

Uw Account

Als u de website Kyero.com gebruiken, bent u verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw account en wachtwoord en voor het beperken van toegang tot uw computer om te voorkomen dat onbevoegde toegang tot uw account. U gaat ermee akkoord te aanvaarden van verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder uw account of wachtwoord plaatsvinden. U moet nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het wachtwoord confidentieel blijft en informeert ons onmiddellijk hebt u enige reden om te geloven dat uw wachtwoord aan niemand anders bekend is geworden, of als het wachtwoord wordt of dreigt te worden, op een onbevoegde manier gebruikt.

Zorg ervoor dat de details die u ons geeft juist en volledig zijn en ons onmiddellijk van de wijzigingen in de informatie die u verstrekt bij de registratie op de hoogte. U kunt toegang tot en bijwerken van deze informatie in het gebied ' mijnaccount' van de website. Kyero.com behoudt zich het recht op toegang tot de website weigeren, rekeningen te eindigen, verwijderen of bewerken van inhoud of orden bij onze discretie te annuleren.

Privacy

Lees ons Privacybeleid, die ook uw bezoek aan Kyero.com regelt

Toegang tot Kyero.com

Zullen wij ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van de website ononderbroken worden zal en dat overbrengingen foutvrij zal zijn. Echter, vanwege de aard van het Internet, dit kan niet worden gegarandeerd. Ook, uw toegang tot de website kan ook worden af en toe geschorst of beperkt als u wilt toestaan voor reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe faciliteiten of diensten. Wij zullen proberen de frequentie en duur van een dergelijke opschorting of beperking te beperken.

Licentie voor toegang tot websites

Kyero.com verleent u een beperkte licentie om te openen en maken van persoonlijk gebruik van deze website, maar niet om (behoudens cache geheugen) te downloaden of te wijzigen, of een gedeelte ervan, behalve met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kyero.com. Deze vergunning omvat niet elke wederverkoop of commercieel gebruik van deze website of de inhoud ervan; elke verzameling en het gebruik van de aanbiedingen, beschrijvingen, of prijzen; afgeleide gebruik van deze website of de inhoud ervan; downloaden of kopiëren van gegevens ten behoeve van een zakelijke entiteit buiten Kyero.com; of elk gebruik van datamining, robots, of vergelijkbare gegevens verzamelen en extractie tools. Deze website of enig gedeelte van deze website kan niet worden gereproduceerd, worden gedupliceerd, worden gekopieerd, worden verkocht, doorverkocht, worden bezocht of, anders dan voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden geëxploiteerd. U kan niet frame of framing technieken gebruiken om een handelsmerk, logo of andere merkgebonden informatie (met inbegrip van afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of vorm) van Kyero.com zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U kunt niet geen meta-tags of elke andere 'verborgen tekst' gebruik Kyero.com van namen of handelsmerken die zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kyero.com. Elk onbevoegd gebruik beeindigt de toestemming of de licentie die door Kyero.com verleend. U wordt een beperkt, revocable, en niet-exclusieve recht op het maken van een hyperlink naar de introductiepagina van Kyero.com zolang de link niet portretteren doet Kyero.com of haar producten of diensten in een valse, misleidende, geringschattende, of anders aanvallende kwestie verleend. U kunt niet een Kyero.com logo of andere merkgebonden grafisch of handelsmerk als deel van de verbinding zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Uw handelswijze

U moet de website niet gebruiken op een manier die veroorzaakt of dreigt te veroorzaken, de website of de toegang daartoe te worden onderbroken, beschadigd of op enigerlei wijze geschaad. U begrijpt dat u, en niet Kyero.com, verantwoordelijk voor alle elektronische communicatie en inhoud verzonden van uw computer naar ons zijn en dat u de website voor wettige doeleinden alleen gebruiken moet.

U moet de website niet gebruiken voor het volgende: voor frauduleuze doeleinden, of in verband met een strafbaar feit of andere onwettige activiteit te verzenden, gebruiken of hergebruiken van enig materiaal dat is illegaal, aanstootgevend, beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of dreigend; of in overtreding van het auteursrecht, handelsmerk, vertrouwen, privacy of enig ander recht; of anderszins schadelijk zijn voor derden; of aanstootgevend is; of die bestaat uit of bevat softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoek, kettingbrieven, massamailings of een "spam" te veroorzaken ergernis, overlast of onnodige angst. Kyero.com behoudt zich het recht (maar niet de verplichting) te verwijderen of bewerken van inhoud.

Als u verzend gegevens, inhoud of materiaal, en tenzij wij anders aangeven, verleent u een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke en volledig sublicentieerbare recht op het gebruik, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werken van maken, distribueren en weergeven van dergelijke inhoud in de hele wereld in alle media Kyero.com. Kyero.com verleent u het recht de naam te gebruiken die u met betrekking tot dergelijke inhoud voorlegt als ze daarvoor kiezen. U gaat ermee akkoord op te heffen uw recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van een dergelijke inhoud en uw recht op bezwaar geringschattende behandeling van dergelijke inhoud. U stemt ermee in alle verdere rechtshandelingen moet een van de bovenstaande rechten door u Kyero.com, met inbegrip van de uitvoering van akten en documenten, op verzoek van Kyero.com perfect te verrichten

U verklaart en garandeert dat u eigen of anderszins controleren alle rechten tot de gegevens, materiaal of inhoud die u om Kyero.com indient; dat, vanaf de datum waarop de gegevens, inhoud of materiaal wordt voorgelegd aan Kyero.com: (i) de gegevens, inhoud en materiaal is nauwkeurig zijn; (ii) gebruik van de gegevens, inhoud en materiaal die u opgeeft geen inbreuk vormt op enig toepasselijk Kyero.com beleid of richtlijnen en zal geen letsel aan een persoon of entiteit (met inbegrip van de gegevens, de inhoud of het materiaal niet lasterlijk is). U gaat ermee akkoord te vergoeden Kyero.com en zijn filialen voor alle claims ingediend door een derde partij tegen Kyero.com of diens affiliaties die voortvloeit uit of in verband met een schending van een van deze garanties.

Ongepaste inhoud

Omdat Kyero.com duizenden onroerend goed te koop en lijsten te huur op de website, is het niet mogelijk voor ons bewust te zijn van de nauwkeurigheid van elke onroerend goed vermelde noch van de geschiktheid van elke onroerend goed of advertentie. Dienovereenkomstig, Kyero.com opereert op basis van 'merken en take down'. Als u gelooft dat enig onroerend goed of andere reclame op de website van ongepaste inhoud bevat, meldt het ons onmiddellijk door het openen van een supportticket. Nadat deze procedure is gevolgd, zal Kyero.com alle redelijke inspanningen om te onderzoeken en verhelpen van de inhoud in kwestie.

Auteursrecht en databaserechten

Alle inhoud inbegrepen op de website, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, is eigendom van Kyero.com, haar gelieerde ondernemingen of haar inhoud leveranciers en wordt beschermd door het internationale auteursrecht en database juiste wetten. De compilatie van alle inhoud op deze website is het exclusieve eigendom van Kyero.com en wordt beschermd door internationaal auteursrecht en database juiste wetgeving. Alle software die wordt gebruikt op deze website is eigendom van Kyero.com of onze softwareleveranciers en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten.

U kan niet systematisch extraheren en hergebruiken van delen van de inhoud van de website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kyero.com. Met name mag u niet gebruik maken datamining, robots of vergelijkbare gegevens verzamelen en extractie tools om uit te pakken (of eenmaal of vele malen) voor hergebruik van aanzienlijke delen van deze website, zonder Kyero.com uitdrukkelijke is schriftelijke toestemming. U kan ook niet maken of uw eigen database publiceren dat functies substantiële (bijvoorbeeld onze aanbiedingen onroerend goed of agent) delen van deze website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kyero.com.

Handelsmerken

Kyero.com, het Kyero.com logo en andere merken aangegeven op onze website zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Kyero.com, in de Europese Unie en/of andere rechtsgebieden. Kyero.com van afbeeldingen, logo's, paginakoppen, knoppictogrammen, scripts en servicenamen zijn handelsmerken of trade dress van Kyero.com. Kyero.com van handelsmerken noch trade dress kan worden gebruikt in verband met een product of dienst dat niet de Kyero.com, op een manier die is verwarring onder klanten zal veroorzaken, of op een manier die schaadt of wantrouwt Kyero.com. Alle andere handelsmerken niet het eigendom van Kyero.com die worden weergegeven op deze website zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars, die kan of kan niet worden verbonden met, verbonden met of gesponsord door Kyero.com.

Verkoopvoorwaarden

Dit gedeelte gaat met de voorwaarden met betrekking tot de verkoop van producten of diensten door Kyero.com aan u.

Contract

Als u een order plaatst voor de aankoop van een product of dienst van Kyero.com, stuurt u een e-mail ter bevestiging van ontvangst van uw bestelling en waarin de details van uw bestelling. Uw bestelling vertegenwoordigt een aanbod aan ons voor de aankoop van een product dat wordt geaccepteerd door ons alleen op het punt wanneer sturen wij een bevestiging van de e-mail aan u dat wij uw bestelling hebben voldaan.

Prijzen

Ondanks alle beste inspanningen is het mogelijk voor ons om te maken en een onjuiste prijs voor een product of dienst te adverteren. Wij controleren inkoopprijzen als onderdeel van onze procedures voldoen. Als de juiste prijs lager dan onze vermelde prijs is, wij rekenen bedrag lager en voldoen aan uw bestelling. Als de juiste prijs hoger dan onze vermelde prijs is, wij, bij onze discretie, ofwel contact met u opnemen voor instructies voor nakoming of uw bestelling annuleren en u dergelijke annulering op de hoogte.

Kinderen

Kyero.com verkoopt geen producten voor aankoop door kinderen. Als u jonger dan 18 jaar bent, mag u Kyero.com alleen met de betrokkenheid van een ouder of voogd.

Andere bedrijven

Andere partijen dan Kyero.com verrichten van diensten, of onroerend goed op deze web site adverteren. Daarnaast bieden we links naar de websites van aangesloten bedrijven en bepaalde andere bedrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de behandeling of evaluatie, en we niet rechtvaardigen of instemmen met het aanbod van een van deze bedrijven of individuen of de inhoud van hun websites. Kyero.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, het product en de inhoud van een van deze en andere derde partijen.

Elektronische communicatie

Wanneer u bezoek Kyero.com of e-mail naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons. We communiceren met u via e-mail of door het plaatsen van mededelingen op de website. Voor contractuele doeleinden, stemt u in met het ontvangen van mededelingen van ons elektronisch en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, mededelingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken aan iedere wettelijke eis dat dergelijke mededelingen schriftelijk worden voldoen. Deze voorwaarde is niet van invloed op uw wettelijke rechten.

Verliezen

Kyero.com is verantwoordelijk voor enig verlies dat u als gevolg van ons deze voorwaarden overtreden lijdt, als de verliezen voor zowel u als ons redelijkerwijs kan worden verwacht waren wanneer u begonnen met behulp van de website, of een contract voor de verkoop van producten of diensten door ons aan u werd gevormd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig bedrijf verlies (inclusief verlies van winst, inkomsten, overeenkomsten, voorziene besparingen, gegevens, goodwill of verspilde uitgaven) of enig ander, indirecte of gevolgschade verlies die niet redelijkerwijs kan worden verwacht voor zowel u als ons wanneer u begonnen met behulp van de website of wanneer een contract voor de verkoop van producten of diensten door ons aan u werd gevormd.

Wijziging van de Service of wijzigingen van de voorwaarden

We behouden het recht om wijzigingen aan onze website, beleid en deze voorwaarden en verkoopsvoorwaarden op elk gewenst moment. U zult onderworpen aan het beleid en de voorwaarden van gebruik & verkoop van kracht op het moment dat u de website of dat u om producten of diensten van ons gebruiken, tenzij de wijzigingen in dit beleid of deze voorwaarden dient te worden gemaakt door wet of regering autoriteit (in welk geval zal het toepassing op orders die eerder door u geplaatst). Als een van deze voorwaarden wordt geacht ongeldig, nietig, of om welke reden dan ook onuitvoerbaar, die voorwaarde zal worden beschouwd als scheidbaar en zal niet van invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle resterende voorwaarden.

Gebeurtenissen buiten onze redelijke controle

We zullen niet aansprakelijk voor vertraging of niet voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden, als de vertraging of het verzuim voortvloeit uit elke oorzaak buiten onze redelijke controle is. Deze voorwaarde is niet van invloed op uw wettelijke rechten.

Opheffing

Als u deze voorwaarden schendt en wij geen actie ondernemen, zullen we nog steeds recht op onze rechten en rechtsmiddelen gebruiken in elke andere situatie waar u deze voorwaarden schendt.

Juridische kennisgeving en Disclaimer

Advertenties en technische informatie die hierin wordt verstrekt aan Kyero.com door haar adverteerders. Terwijl Kyero.com alles in het werk maakt om accurate en betrouwbare informatie op deze website, Kyero.com niet steunen, goedkeuren of certificeren van dergelijke informatie, noch garandeert het de nauwkeurigheid, volledigheid, effectiviteit, tijdigheid of volgorde van dergelijke informatie. Gebruik van dergelijke informatie is vrijwillig en afhankelijkheid van het moet alleen worden uitgevoerd na een onafhankelijke controle van de nauwkeurigheid, volledigheid, doelmatigheid en tijdigheid. Hierin een verwijzing naar een specifiek commercieel product, proces of service door handelsmerk, servicemerk, handelsnaam, fabrikant of anders niet vormen of impliceren goedkeuring, aanbeveling of begunstiging door Kyero.com.

Kyero.com (met inbegrip van haar werknemers en agenten) neemt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van de informatie hierin, of in enig opzicht voor de inhoud van dergelijke informatie, waaronder (maar niet beperkt tot) fouten of weglatingen, de nauwkeurigheid of de redelijkheid van feitelijke of wetenschappelijke veronderstellingen, studies of conclusies, de lasterlijke aard van verklaringen, eigendom van auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten en de schending van de onroerend goed, privacy of persoonlijke rechten van anderen. Kyero.com is niet verantwoordelijk voor en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor schade van enige soort voortvloeiend uit gebruik, verwijzing naar of vertrouwen op dergelijke informatie. Geen garanties of waarborgen, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) geen uitdrukkelijke of impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel, worden gemaakt door Kyero.com met betrekking tot dergelijke informatie.

Neem contact op met Kyero.com