CA | DA | DE | EN | ES | FI | FR | IT | NL | NO | PT | RU | SV

Algemene voorwaarden voor het gebruik van & de verkoop op Kyero.com

Bijgewerkt: 13-05-2021

Verwant: Privacybeleid | Cookiebeleid

Je krijgt toegang tot de website van Kyero.com om producten of diensten die vallen onder de voorwaarden die op deze pagina worden uiteengezet, te kopen.

Lees voordat je de de website van Kyero.com gebruikt deze voorwaarden aandachtig door. Door de website van Kyero.com te gebruiken, ga je akkoord met deze voorwaarden. Bovendien ben je, wanneer je een huidige of een toekomstige dienst van Kyero.com gebruikt, ook onderworpen aan de richtlijnen en de voorwaarden die van toepassing zijn op die dienst.

Jouw account

Als je de website van Kyero.com gebruikt, ben je zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van jouw account en jouw wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot jouw computer om zo ongeautoriseerde toegang tot jouw account te voorkomen. Je stemt ermee in om voor alle activiteiten, die plaatsvinden op jouw account of onder jouw wachtwoord, zelf de verantwoordelijkheid te nemen. Je dient alle nodige stappen te nemen om ervoor te zorgen dat het wachtwoord vertrouwelijk en veilig wordt bewaard en je moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als je reden hebt om aan te nemen dat jouw wachtwoord bekend is bij iemand anders of als het wachtwoord op een ongeautoriseerde manier wordt of waarschijnlijk is gebruikt.

Zorg ervoor dat de gegevens die je ons verstrekt juist en volledig zijn en dat je ons onmiddellijk op de hoogte brengt van eventuele wijzigingen in de informatie, die je bij de registratie hebt verstrekt. Je kunt deze informatie openen en bijwerken in het gedeelte 'Mijn account' van de website. Kyero.com behoudt zich het recht voor om toegang tot de website te weigeren, accounts te beëindigen, content te verwijderen of te bewerken of om naar eigen inzicht bestellingen te annuleren.

Privacy & cookies

Lees ons privacy- en cookiebeleid, die ook van toepassing zijn op jouw bezoek aan Kyero.com.

Toegang tot Kyero.com

We zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van de website ononderbroken zal zijn en dat alle transmissies foutloos zullen zijn. Vanwege de aard van het internet kan dit echter niet worden gegarandeerd. Ook kan jouw toegang tot de website soms worden opgeschort of worden beperkt om reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe faciliteiten of diensten mogelijk te kunnen maken. We zullen proberen om de frequentie en de duur van een dergelijke opschorting of beperking te beperken.

Licentie voor toegang tot de website

Kyero.com verleent je een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze website, maar niet om te downloaden of om het of een deel ervan te wijzigen (met uitzondering van de paginacache), behalve na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kyero.com. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze website of de content ervan, elke verzameling en gebruik van alle aanbiedingen, beschrijvingen of prijzen, elk afgeleid gebruik van deze website of de content ervan, het downloaden of het kopiëren van accountinformatie ten behoeve van een zakelijke entiteit buiten Kyero.com of elk gebruik van datamining, bots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en het extraheren van gegevens. Deze website of enig deel van deze website mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden. Je mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geen kader- of framingtechnieken gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina lay-out of vorm) van Kyero.com te omsluiten. Je mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kyero.com geen metatags of andere 'verborgen tekst' gebruiken, die de namen of de handelsmerken van Kyero.com gebruikt. Elk ongeautoriseerd gebruik beëindigt de toestemming of de licentie, die door Kyero.com is verleend. Je krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een hyperlink naar de startpagina van Kyero.com te maken, zolang de link Kyero.com, haar producten of diensten niet als valse, misleidende, geringschattende of anders aanstootgevend neerzet. Je mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geen logo of een ander grafisch of handelsmerk van Kyero.com als onderdeel van de link gebruiken.

Jouw gedrag

Je mag de website op geen enkele manier gebruiken waardoor de website of de toegang ertoe wordt onderbroken, beschadigd of wordt aangetast. Je begrijpt dat jij en niet Kyero.com verantwoordelijk bent voor alle elektronische communicatie en content, die vanaf jouw computer naar ons is verzonden en dat je de website alleen voor wettige doeleinden mag gebruiken.

Je mag de website niet voor een van de volgende doeleinden gebruiken: frauduleuze doeleinden of in verband met een strafbaar feit of andere onwettige activiteit om materiaal te verzenden, te gebruiken of te hergebruiken dat illegaal, aanstootgevend, beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, obsceen of dreigend is; of in strijd is met het copyright, het handelsmerk, het vertrouwen, de privacy of enig ander recht; of op andere wijze schadelijk is voor derden; of aanstootgevend; of die softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële werving, kettingbrieven, massamailings of enige ‘spam’ bevat of toont die ergernis, ongemak of nodeloze angst veroorzaakt. Kyero.com behoudt zich het recht voor (maar heeft niet de plicht) om content te verwijderen of te bewerken.

Als je gegevens, content of materiaal indient en tenzij wij je anderszins aangeven, verleen je Kyero.com een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sub-licentieerrecht om deze gegevens, content of materiaal te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te bewerken, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en wereldwijd in de media weer te geven. Je verleent Kyero.com als je daarvoor kiest het recht om de naam die je in verband met dergelijke content indient te gebruiken. Je gaat ermee akkoord afstand te doen van jouw recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van dergelijke content en jouw recht om bezwaar te maken tegen afwijkend gebruik van dergelijke content. Je stemt ermee in om alle verdere handelingen te verrichten, die nodig zijn om een van de bovenstaande door jou aan Kyero.com verleende rechten te perfectioneren, inclusief het uitvoeren van akten en documenten als Kyero.com hierom verzoekt.

Je verklaart en je garandeert dat jij de eigenaar bent van of alle rechten hebt op de gegevens, het materiaal of de content beheert, die jij aan Kyero.com levert; dat, vanaf de datum waarop de gegevens, de content of de materialen aan Kyero.com zijn voorgelegd: (i) de gegevens, de content en het materiaal kloppen; (ii) gebruik van de gegevens, de content en het materiaal die je verstrekt geen inbreuk maken op enig toepasselijk beleid of richtlijnen van Kyero.com en geen letsel zal veroorzaken aan enige persoon of entiteit (inclusief dat de gegevens, de content of het materiaal niet lasterlijk zullen zijn). Je gaat ermee akkoord om Kyero.com en zijn gelieerde ondernemingen te vrijwaren voor alle claims, die door een derde partij tegen Kyero.com of aan haar gelieerde ondernemingen zijn ingediend en die voortvloeien uit of verband houden met een inbreuk op een van deze garanties.

Ongepaste content

Omdat Kyero.com op de website duizenden panden te koop aanbiedt en verhuurt, is het voor ons niet mogelijk om op de hoogte te zijn van de nauwkeurigheid van elke vermelde woning, noch van de geschiktheid van elke woning of advertentie. Dienovereenkomstig werkt Kyero.com op een basis dat als ze hier notie van nemen het zullen aanpassen. Als je van mening bent dat een eigendom of een andere advertentie op de website ongepaste content bevat, laat het ons dan onmiddellijk weten door een ondersteuningsverzoek te openen. Zodra deze procedure is gevolgd, zal Kyero.com alle redelijke inspanningen leveren om de betreffende content te onderzoeken en te corrigeren.

Auteurs- en database-rechten

Alle content op de website, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, grafische afbeeldingen, digitale downloads, gegevenscompilaties en software is eigendom van Kyero.com, van zijn gelieerde ondernemingen of van zijn leveranciers van content en wordt beschermd door internationale auteursrechten of door de juiste wetten met betrekking tot de databanken. De compilatie van alle content op deze website is het exclusieve eigendom van Kyero.com en wordt beschermd door internationale wetgeving inzake de auteursrechten en de databanken. Alle software, die op deze website wordt gebruikt, is eigendom van Kyero.com of van onze softwareleveranciers en wordt beschermd door internationale wetten omtrent auteursrecht.

Je mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kyero.com van de website geen content systematisch extraheren en/of hergebruiken. Je mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kyero.com met name geen gebruikmaken van datamining, bots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens om (eenmalig of vaak) hergebruik van substantiële delen van deze website te verkrijgen. Je mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kyero.com ook geen eigen databank (bijvoorbeeld vermeldingen van eigendommen of agenten) met substantiële delen van deze website maken en/of publiceren.

Handelsmerken

Kyero.com, het logo van Kyero.com en andere merken, die op onze website worden vermeld, zijn in de Europese Unie en/of andere rechtsgebieden handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Kyero.com. Afbeeldingen, logo's, paginakopteksten, knoppictogrammen, scripts en namen van diensten zijn handelsmerken of handelskenmerken van Kyero.com. Noch de handelsmerken noch de handelskenmerken van Kyero.com mogen in verband met enig product of dienst die niet van Kyero.com is op enige manier gebruikt worden die waarschijnlijk verwarring bij klanten veroorzaakt of op welke manier dan ook die Kyero.com in diskrediet brengt. Alle andere handelsmerken, die geen eigendom zijn van Kyero.com en die op deze website worden weergegeven, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren, die al dan niet zijn aangesloten bij, verbonden zijn met of gesponsord worden door Kyero.com.

Verkoopvoorwaarden

Deze sectie behandelt de voorwaarden met betrekking tot de verkoop van producten of diensten door Kyero.com aan jou.

Overeenkomst

Wanneer je een bestelling plaatst om een product of een dienst van Kyero.com te kopen, sturen wij je een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van jouw bestelling en de details van jouw bestelling. Jouw bestelling vertegenwoordigt een aanbod om alleen op het moment dat we je een bevestiging per e-mail sturen dat we jouw bestelling hebben uitgevoerd, een product dat door ons wordt geaccepteerd te kopen.

Prijsstelling

Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat wij een onjuiste prijs voor een product of een dienst berekenen of adverteren. We verifiëren als onderdeel van ons tevredenheidsproces de inkoopprijzen. Als de juiste prijs lager is dan onze opgegeven prijs, brengen wij het lagere bedrag in rekening en voltooien we jouw bestelling. Als de juiste prijs hoger is dan onze opgegeven prijs, zullen wij, naar eigen goeddunken contact met je opnemen over instructies voor de voltooiing van het restant of jouw bestelling annuleren en je op de hoogte brengen van een dergelijke annulering.

Minderjarige gebruikers

Kyero.com verkoopt geen producten aan minderjarigen die kopen. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je Kyero.com alleen met de toestemming van een ouder of een voogd gebruiken.

Bedrijven van derden

Naast Kyero.com zijn er ook andere bedrijven die diensten leveren of adverteren op deze website. Daarnaast bieden we links naar websites van gelieerde bedrijven en bepaalde andere bedrijven. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of het evalueren en we bieden geen garanties en ondersteunen de aanbiedingen van deze bedrijven of individuen of de content van hun websites niet. Kyero.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, het product en de content van deze en andere derden.

Elektronische communicatie

Wanneer je Kyero.com bezoekt of een e-mail naar ons verzendt, communiceer je elektronisch met ons. We communiceren met jou per e-mail of door het plaatsen van kennisgevingen op de website. Voor contractuele doeleinden, stem je ermee in om elektronische communicaties van ons te ontvangen en ga je ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie, die wij je elektronisch verstrekken, voldoen aan de wettelijke vereisten, die ook van toepassing is op communicatie die schriftelijk is. Deze voorwaarde heeft geen invloed op jouw wettelijke rechten.

Verliezen

Kyero.com is aansprakelijk voor eventuele verliezen, die je lijdt als gevolg van het overtreden van deze voorwaarden mits de verliezen redelijkerwijs te voorzien waren voor jouw en voor ons toen jij begon met het gebruik van de website of toen er een contract voor de verkoop van producten of diensten door ons met jou werd gevormd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig zakelijk verlies (inclusief verlies van winst, inkomsten, contracten, verwachte besparingen, gegevens, goodwill of verspilde uitgaven) of enige andere indirecte schade of gevolgschade, die redelijkerwijs niet te voorzien was door jou en door ons toen je begon met het gebruik van de website of toen er een contract voor de verkoop van producten of diensten door ons met jou is gevormd.

Wijziging van de dienst of wijziging van de voorwaarden

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen op onze website of in ons beleid en in deze voorwaarden voor het gebruik en de verkoop. Je bent onderhevig aan het beleid en de voorwaarden van gebruik en verkoop, die van kracht zijn op het moment dat je de website gebruikt of dat je producten of diensten bij ons bestelt, tenzij er enige wijziging in dat beleid of deze voorwaarden wettelijk verplicht is of wordt aangebracht door een overheidsinstantie (in welk geval het van toepassing is op de eerder door jou geplaatste bestellingen). Als een van deze voorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die voorwaarde als scheidbaar beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en de afdwingbaarheid van enige resterende voorwaarde.

Gebeurtenissen buiten onze macht

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of het niet naleven van onze verplichtingen die zijn opgenomen in deze voorwaarden als de vertraging of het falen voortvloeit uit een oorzaak die buiten onze macht ligt. Deze voorwaarde heeft geen invloed op jou wettelijke rechten.

Afstandsverklaring

Als je deze voorwaarden schendt en we nemen geen actie, dan hebben we in elke andere situatie waarin je deze voorwaarden schendt nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken.

Juridische kennisgeving en disclaimer

De advertenties en technische informatie die hierin zijn opgenomen, zijn aan Kyero.com verstrekt door zijn adverteerders. Hoewel Kyero.com alles in het werk stelt om nauwkeurige en betrouwbare informatie op deze website te tonen, onderschrijft, keurt of certificeert Kyero.com dergelijke informatie niet, noch staat Kyero.com garant voor de nauwkeurigheid, de volledigheid, de werkzaamheid, de tijdigheid of de juiste volgorde van dergelijke informatie. Het gebruik van dergelijke informatie is vrijwillig en het vertrouwen hierop mag alleen worden uitgeoefend na een onafhankelijke beoordeling van de nauwkeurigheid, de volledigheid, de werkzaamheid en de tijdigheid ervan. De verwijzing hierin naar een specifiek commercieel product, een proces of een dienst door een handelsnaam, een handelsmerk, een servicemerk, een fabrikant of anderszins impliceert geen goedkeuring, aanbeveling of bevoordeling door Kyero.com.

Kyero.com (inclusief zijn werknemers en agenten) aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen, die voortvloeien uit het gebruik van de informatie die hierin is opgenomen of in enig opzicht voor de content van dergelijke informatie, inclusief (maar niet beperkt tot) fouten of weglatingen, de juistheid of de redelijkheid van feitelijke of wetenschappelijke veronderstellingen, studies of conclusies, het lasterlijke karakter van verklaringen, het eigendom van auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten en de schending van het eigendom, de privacy of de persoonlijke rechten van anderen. Kyero.com is niet verantwoordelijk voor en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor schade van welke aard dan ook die voortkomt uit het gebruik, de verwijzing naar of het vertrouwen op dergelijke informatie. Er zijn geen garanties of toezeggingen, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) enige expliciete of impliciete garanties van de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel, die zijn gemaakt door Kyero.com met betrekking tot deze dergelijke informatie.

Neem contact op met Kyero.com